แท็กแก้ว Rfid

 • Rfid Glass Tag

  แท็กแก้ว Rfid

  คุณสมบัติ:

  1). เอกลักษณ์เฉพาะสำหรับปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยงทุกตัว
  2). การควบคุมการนำเข้าและส่งออก
  3). สัตว์เลี้ยงที่หายไปสามารถตรวจสอบกลับไปยังเจ้าของได้อย่างง่ายดาย
  4). สัตวแพทย์สามารถเก็บบันทึกสุขภาพของสัตว์ได้
  5). ปลูกถ่ายได้ง่ายและไม่ส่งผลกระทบต่อสัตว์
  6). เหมาะสำหรับใช้ในสภาวะที่รุนแรง
  7). เมื่อใช้ร่วมกับซอฟต์แวร์แล้วแท็ก RFID เป็นสิ่งที่จำเป็นในการจัดการสัตว์ไม่ว่าจะเป็นปศุสัตว์หรือสัตว์เลี้ยงในครัวเรือน