ข้อดีของแท็ก RFID คืออะไร

แท็กอิเล็กทรอนิกส์ RFID เป็นเทคโนโลยีการระบุตัวตนอัตโนมัติแบบไม่สัมผัส ใช้สัญญาณความถี่วิทยุเพื่อระบุวัตถุเป้าหมายและรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง งานระบุตัวตนไม่จำเป็นต้องมีการแทรกแซงของมนุษย์ ในฐานะที่เป็นบาร์โค้ดรุ่นไร้สายเทคโนโลยี RFID มีการกันน้ำและการป้องกันแม่เหล็กที่บาร์โค้ดไม่ทนต่ออุณหภูมิสูงอายุการใช้งานยาวนานระยะการอ่านข้อมูลขนาดใหญ่ข้อมูลบนฉลากสามารถเข้ารหัสได้ความจุข้อมูลในการจัดเก็บมีขนาดใหญ่ขึ้นและ ข้อมูลการจัดเก็บสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างง่ายดาย ข้อดีของแท็ก RFID มีดังนี้:

1. ตระหนักถึงการสแกนที่รวดเร็ว
การระบุแท็กอิเล็กทรอนิกส์ RFID มีความแม่นยำระยะการรับรู้มีความยืดหยุ่นและสามารถรับรู้และอ่านแท็กหลายแท็กได้ในเวลาเดียวกัน ในกรณีที่ไม่มีวัตถุบังแท็ก RFID สามารถสื่อสารได้อย่างทะลุปรุโปร่งและการอ่านที่ปราศจากสิ่งกีดขวาง

2. ความจุหน่วยความจำขนาดใหญ่ของข้อมูล
แท็กอิเล็กทรอนิกส์ RFID ที่มีความจุมากที่สุดคือ MegaBytes ในอนาคตจำนวนข้อมูลข้อมูลที่อ็อบเจ็กต์จำเป็นต้องพกพาจะยังคงเพิ่มขึ้นและการพัฒนาความจุข้อมูลของผู้ให้บริการหน่วยความจำก็ขยายตัวอย่างต่อเนื่องตามความต้องการที่สอดคล้องกันของตลาดและในปัจจุบันมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างมั่นคง โอกาสเป็นอย่างมาก

3. ความสามารถในการต่อต้านมลพิษและความทนทาน
แท็ก RFID มีความทนทานต่อสารต่างๆเช่นน้ำน้ำมันและสารเคมี นอกจากนี้แท็ก RFID จะเก็บข้อมูลไว้ในชิปดังนั้นจึงสามารถหลีกเลี่ยงความเสียหายและทำให้ข้อมูลสูญหายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. สามารถใช้ซ้ำได้
แท็กอิเล็กทรอนิกส์ RFID มีหน้าที่ในการเพิ่มแก้ไขและลบข้อมูลที่จัดเก็บในแท็ก RFID ซ้ำ ๆ ซึ่งอำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนและอัปเดตข้อมูล

5. ขนาดเล็กและรูปร่างที่หลากหลาย
แท็กอิเล็กทรอนิกส์ RFID ไม่ได้ถูก จำกัด ด้วยรูปร่างหรือขนาดดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องตรงกับคุณภาพการแก้ไขและการพิมพ์ของกระดาษเพื่อความแม่นยำในการอ่าน นอกจากนี้แท็ก RFID ยังพัฒนาไปสู่การย่อขนาดและการกระจายความหลากหลายเพื่อใช้กับผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันมากขึ้น

6. ความปลอดภัย
แท็กอิเล็กทรอนิกส์ RFID มีข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และเนื้อหาข้อมูลได้รับการปกป้องด้วยรหัสผ่านซึ่งปลอดภัยอย่างยิ่ง เนื้อหาไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะถูกปลอมแปลงเปลี่ยนแปลงหรือขโมย
แม้ว่าจะมีการใช้แท็กแบบดั้งเดิม แต่บาง บริษัท ก็เปลี่ยนมาใช้แท็ก RFID ไม่ว่าจะเป็นจากมุมมองของความจุในการจัดเก็บหรือความปลอดภัยและการใช้งานจริงก็มีความทนทานมากกว่าฉลากแบบเดิมและเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในพื้นที่ที่ฉลากมีความต้องการสูงมาก


เวลาโพสต์: เม.ย. 30-2563