ติดต่อชิปการ์ด

  • contactless IC

    IC แบบไม่สัมผัส

      บัตร IC แบบไม่สัมผัส 14443 a ปัจจุบันเทคโนโลยีการ์ดความถี่วิทยุกำลังได้รับการคาดหวังอย่างมากเนื่องจากมีการอ่านระยะไกลความจุสูงและคุณสมบัติอื่น ๆ ไม่เพียง แต่สามารถช่วยองค์กรในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดการสินค้าและข้อมูล แต่ยังสามารถทำให้องค์กรขายและการเชื่อมต่อโครงข่ายขององค์กรการผลิตได้รับข้อมูลป้อนกลับอย่างถูกต้องมากขึ้นควบคุมข้อมูลความต้องการเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานทั้งหมด อาร์เอฟไอดี ...